Nghĩa Đàn: Bàn giao sổ BHXH cho người lao động tại doanh nghiệp mới đăng ký tham gia BHXH
Ngày đăng tin: 29/06/2018
Ngày 26/6/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Nghĩa Đàn tổ chức bàn giao sổ BHXH cho 10 công nhân lao động tại Công ty TNHH Việt Sơn.
BHXH các huyện Đô Lương, Kỳ Sơn và Quế Phong vừa tổ chức Lễ Bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật BHXH sửa đổi năm 2014.
Việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định tại Khoản 2, Điều 18, Luật BHXH sửa đổi năm 2014. Việc triển khai bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý là phương thức nhằm thực hiện công khai minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, từ đó đảm bảo lợi ích tối đa cho người lao động. Cũng là hình thức để người lao động thể hiện quyền làm chủ của mình đối với việc giám sát cơ quan nhà nước trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH.Xác định rõ mục đích, ý nghĩa của việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH sửa đổi, trên cơ sở hướng dẫn của BHXH tỉnh Nghệ An tại Kế hoạch số 394/KH-BHXH ngày 23/3/2017, BHXH huyện Thanh Chương đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo đúng kế hoạch.

Sáng 12/5, tại Nhà khách Nghệ An, Bảo hiểm xã hội Thành phố Vinh tổ chức lễ bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho 40 lao động theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 18, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.Tối thứ Bảy, ngày 13/5/2017, BHXH Nghệ An đã phối hợp với Công ty CP 422, Tập đoàn Cienco4 tổ chức tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý và giao lưu văn nghệ nhân tháng công nhân. Đại diện Lãnh đạo, Công đoàn Tập đoàn Cienco4, Công ty CP 422, toàn thể công nhân, người lao động văn phòng Công ty CP 422, công nhân, người lao động trên Công trường Cảng biển Vissai Nghi Thiết và đại diện Lãnh đạo, Văn phòng, các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh tham dự.
BHXH Tân Kỳ, thị xã Cửa Lò vừa phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tổ chức thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý.BHXH huyện Nam Đàn và Quỳ Châu vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tổ chức bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý.
Ngày 11/04/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã Hoàng Mai phối hợp với Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã tổ chức Lễ bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý.
BHXH tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Công ty TNHH MTV Dinh dưỡng nông nghiệp quốc tế tổ chức Lễ Bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý. Đây là đơn vị đầu tiên vinh dự được cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An lựa chọn bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
Video
Xem thêm