BHXH – Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng tin: 07/08/2018
BHXH tỉnh Nghệ An và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị Triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Thái Khắc Thư, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
Giai đoạn 2013-2017, với phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, BHXH và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, đem lại nhiều kết quả tích cực. 
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đa dạng về hình thức, nội dung và bằng nhiều cách tiếp cận khác nhau, tăng khả năng cung cấp thông tin, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ đối với việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN ý nghĩa; vai trò của chính sách BHXH, BHYT.
 
Đảng ủy Khối cùng với BHXH tỉnh tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp; trực tiếp đến những doanh nghiệp khó khăn, thông qua hội nghị giao ban khối 6 tháng, năm của Đảng ủy Khối, qua đó giải đáp những khó khăn vướng mắc từ doanh nghiệp, đồng thời giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động tại các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT. 
 
Bên cạnh đó, hai ngành đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát mỗi năm ít nhất 01 đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động tại đơn vị, đặc biệt là tại một số đơn vị nợ lớn, kéo dài: Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 24; Công ty CP Xây dựng thủy lợi 3 Nghệ An; Công ty CP Xây dựng thủy lợi 1; Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nghệ An v.v.
     Lãnh đạo hai ngành ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2020
Cùng với việc ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giai đoạn 2013-2017, Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và cần có sự chỉ đạo quyết liệt hơn từ phía hai ngành: Các doanh nghiệp nợ đọng BHXH chưa có xu hướng giảm hẳn; một số đơn vị nợ đóng lớn và kéo dài, thường xuyên vi phạm các cam kết đóng BHXH, chủ sử dụng lao động không nghiêm túc chấp hành, có dấu hiệu xem thường các quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT chưa tập trung, mới chủ yếu tại các đơn vị nợ lớn và kéo dài nên số lượng các doanh nghiệp được thực hiện kiểm tra chưa nhiều. 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh đã khẳng định vai trò quan trọng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trong việc lãnh đạo,chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại doanh nghiệp. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, trong giai đoạn tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH; chú trọng tới công tác thông tin tuyên truyền qua nhiều kênh khác nhau, trong đó tập trung tuyên truyền công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành BHXH; các Nghị quyết được liên quan trực tiếp đến công tác BHXH vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua tại Hội nghị lần thứ 7, khóa XII; thường xuyên tổng hợp, phản hồi những kiến nghị của doanh nghiệp để cơ quan BHXH kịp thời điều chỉnh. 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Thái Khắc Thư, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chỉ đạo trong giai đoạn tới, công tác phối hợp giữa hai ngành tập trung vào 04 nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền tổ chức quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó triển khai ngay việc quán triệt Nghị quyết số 28/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH; phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền theo hướng đa dạng hóa hình thức, nội dung phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại các đơn vị và phối hợp trong việc xử lý thông tin, phản hồi kiến nghị của doanh nghiệp. Giao đầu mối hai ngành tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung phối hợp đảm bảo tính nguyên tắc, trình tự thực hiện để đem lại hiệu quả cao nhất.

LH
 
 
 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm