BHXH huyện Nghĩa Đàn: Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017

Ngày đăng tin: 08/11/2017
Thực hiện công văn số 4647/BHXH-PC ngày 18/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017; công văn số 1173/BHXH/VP ngày 02/11/2017 của BHXH tỉnh Nghệ An về việc tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017; ngày 07/11/2017, BHXH huyện Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiến pháp và pháp luật về BHXH, BHYT.
Tham dự Hội nghị, ngoài toàn thể cán bộ viên chức người lao động tại cơ quan BHXH huyện còn có đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện như: Hội đồng nhân dân, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc,  Liên Đoàn lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thanh tra Nhà nước, phòng LĐ-TB&XH, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Chi Cục thuế, Bưu điện và Đài truyền thanh - Truyền hình huyện Nghĩa Đàn .
 
Tại hội nghị, đồng chí Dương Sỹ Điền, Giám đốc BHXH huyện Nghĩa Đàn đã quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về Ngày Pháp luật quy định trong Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, việc triển khai Ngày Pháp luật tại cơ quan BHXH huyện phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Qua đó, góp phần thực hiện chủ đề “Tiếp tục thực hiện thể chế, hoàn thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, CCHC, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và DN”.
Những quy định mới về việc đóng BHXH và cách tính lương hưu từ ngày 01/01/2018 của Luật BHXH; những tội danh về BHXH, BHYT, BHTN quy định trong Bộ Luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực thi hành tà ngày 01/01/2018; Nghị định số 21/2016-NĐ-CP ngày 31/3/2016 quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN; và một số Luật khác liên quan đến thực hiện chính sách BHXH như: Luật Tố tụng hành chính, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động và Luật phòng chống tham nhũng cũng đã được Lãnh đạo BHXH huyện phổ biến cụ thể tại hội trường.
 
Hội nghị cũng được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Bên cạnh việc biểu dương những kết quả mà BHXH huyện đã đạt được trong thời gian qua: BHXH huyện đã tạo dựng niềm tin cho chính quyền, các ban ngành cấp huyện, đơn vị SDLĐ và người dân trên địa bàn; đồng chí cũng đề nghị BHXH huyện thường xuyên thời báo cáo, tham mưu cho Thường trực Huyện Ủy, Thường trực HĐND-UBND những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn để lãnh đạo huyện kịp thời nắm bắt và tháo gỡ.
Tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Trương Minh Hoài, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Dương Sỹ Điền, Giám đốc BHXH huyện đã đề ra khẩu hiệu “CBCCVC ngành BHXH gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”. Trong thời gian tới, BHXH huyện sẽ phối hợp với các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT đến với mọi tầng lớp nhân dân tại cơ sở. Tổ chức đối thoại với các tổ chức, cá nhân về những vấn đề còn vướng mắc trong thực hiện các chính sách về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, để người lao động, đơn vị sử dụng lao động nắm rõ những đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, tiền lương đóng BHXH từ ngày 01/01/2018, từ đó nghiêm túc chấp hành(dự kiến trong tháng 11/2017 sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp với các lao động và chủ sử dụng lao động tại các doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn xã Nghĩa Long); tuyên truyền về chính sách BHYT đối với đối tượng học sinh và phụ huynh, hộ gia đình để thấy rõ tầm quan trọng của BHYT đối với bản thân các em, gia đình và cộng đồng.

Vương Đình Nhất
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm