BHXH Nghệ An: Thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN kể từ ngày 01/01/2018.

Ngày đăng tin: 22/01/2018
BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 91/BHXH-QLT ngày 18/01/2018 gửi Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động về việc thông báo mức lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Theo đó, kể từ ngày 18/01/2018, việc thu tiền lãi suất chậm nộp BHXH, BHYT, BHTN thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Mức lãi suất đối với trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng BHYT thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg: “Trường hợp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng”.

- Mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng  Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29/12/2017 là 4,50%/năm; tương đương bằng 0,375 %/tháng.

- Mức lãi suất áp dụng từ ngày 01/01/2018 bằng 0,75 %/tháng.

2. Mức lãi suất đối với các trường hợp người sử dụng lao động chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHTN thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg: “Trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng, hưởng BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề”.

- Mức lãi suất đầu tư bình quân năm 2017 là 7,25%/năm; tương đương bằng 0,604 %/tháng.

- Mức lãi suất áp dụng từ ngày 01/01/2018 bằng 1,208 %/tháng.

       Xem toàn văn Công văn tại đây

              Hải Như – QLT
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm