BHXH tỉnh Nghệ An: Ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai thực hiện Quyết định 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 838/QĐ-BHXH

Ngày đăng tin: 08/09/2017
BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 1389/KH-BHXH ngày 07/9/2017 và Quyết định số 453/QĐ-BHXH ngày 06/9/2017 thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai thực hiện Quyết định 595/QĐ-BHXH, Quyết định số 838/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Việc ban hành, triển khai Quyết định 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có thể coi là một bước tiến lớn của ngành BHXH, với quy trình này, sẽ thay đổi hình thức quản lý thu qua đơn vị, sang quản lý từng cá nhân tham gia, tạo ra một bộ cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, thống nhất quản lý quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia. Quy trình mới đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa bảo đảm kết nối liên thông bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT thông qua mã số BHXH được cấp duy nhất cho từng người tham gia. Điều đó sẽ nâng cao sự tiện lợi, nhanh chóng, chính xác về quản lý thông tin cũng như giải quyết chế độ, chính sách trên phạm vi toàn quốc.

Để hoàn thành mục tiêu, BHXH tỉnh Nghệ An đã xây dựng Kế hoạch số 1389/KH-BHXH triển khai thực hiện quy trình nghiệp vụ theo đúng quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH và Quyết định số 838/QĐ-BHXH; đồng thời ban hành Quyết định số 453/QĐ-BHXH ngày 06/9/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên hỗ trợ BHXH huyện, các tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu, kê khai mã số BHXH.

Xem Kế hoạch số 1389/KH-BHXH và Quyết định số 453/QĐ-BHXH tại đây: Kế hoạch số 1389/KH-BHXH    Quyết định số 453/QĐ-BHXH

                                                                                                                                                                                                 Quản lý Thu

 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm