BHXH tỉnh Nghệ An: Ban hành văn bản triển khai thực hiện Quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

Ngày đăng tin: 06/10/2017
BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 1604/BHXH-QLT ngày 06/10/2017 gửi Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động về việc triển khai thực hiện quy trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Theo đó, để thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện tra cứu thông tin và kê khai hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định, BHXH tỉnh Nghệ An đã hướng dẫn một số nội dung cần lưu ý trong việc thực hiện quy trình thu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH:
 
1. Quy định về đối tượng.
 
2. Quy định về mức đóng, tiền lương và phương thức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.
 
3. Quy định về tính lãi chậm đóng, truy thu.
 
4. Quy định về quản lý đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNL -BNN.
 
5. Quy định về cấp và quản lý sổ BHXH.
 
6. Quy định về cấp và quản lý thẻ BHYT.
 
7. Quy định thành phần và số lượng hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
 
8. Quy trình thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và thời hạn giải quyết.
 
Xem toàn văn Công văn tại đây
 
       QLT
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm