BHXH - UBMTTQ tỉnh Nghệ An: Tăng cường vận động toàn dân tham gia BHXH, BHYT

Ngày đăng tin: 04/04/2018
BHXH và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2017, triển khai chương trình phối hợp năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An đồng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí là Lãnh đạo, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ của hai cơ quan. Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh Nghệ An tới dự và đưa tin.

Đ/c Lê Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu khai mạc HN
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An đã khái quát lại tình hình, kết quả triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2017; dự báo những khó khăn,  thách thức trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc triển khai chương trình phối hợp giữa hai ngành BHXH và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An trong việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Trên tinh thần đó, đồng chí cũng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp tục tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp để chương trình phối hợp năm 2018 giữa hai ngành được triển khai một cách linh hoạt, đạt hiệu quả cao.

Năm 2017, BHXH và Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc  trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình tại địa phương, lựa chọn các nội dung và tiếp tục phối hợp thực hiện. Công tác phối hợp giữa BHXH và Ủy ban MTTQ các cấp vì thế được triển khai một cách đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Nhiều nội dung phối hợp đã đạt được nhiều kết quả khả quan: Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, trong đó ưu tiên tới các nhóm đối tượng đặc thù: HSSV, người dân vùng giáo, cha đạo, Linh mục v.v; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Toàn dân tham gia BHYT” đã được triển khai rộng khắp tại 20 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017 và 152 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; BHXH - Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp tích cực trong việc kiểm tra, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân theo lĩnh vực phụ trách, đồng thời tổng hợp phản ánh và trả lời chất vấn của cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp; công tác bồi dưỡng, tập huấn chính sách về BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp được tăng cường. Đặc biệt, trong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, hai ngành đã phối hợp với các nhà tài trợ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 10.404thẻ BHYT cho hộ gia đình cận nghèo tại các địa phương với tổng số tiền 667.278.000 đồng.

Đ/c Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu tại HN
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận những nỗ lực của hai ngành trong quá trình triển khai chương trình phối hợp năm 2017. Năm 2018, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại đã chỉ ra, hai ngành cần tập trung phối hợp triển khai các nội dung sau: Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về BHXH, BHYT; trong đó chú trọng tuyên truyền  thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Lựa chọn địa bàn để thực hiện các cuộc giám sát về tình hình thực hiện Luật BHXH, BHYT nhằm khái quát được bức tranh toàn cảnh của tỉnh để kịp thời có những kiến nghị, đề xuất. Xây dựng kế hoạch, nội dung, mục tiêu, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại 27 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và181 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Nghiên cứu, xây dựng các mô hình điểm về đại lý thu BHXH, BHYT của Ủy ban MTTQ các cấp, xây dựng mô hình tặng sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức trả lời chất vấn của cử tri về lĩnh vực BHXH, BHYT tại các buổi tiếp xúc, đối thoại với cử tri tại các khu dân cư trước kỳ họp HĐND các cấp. 
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, trước sự chứng kiến của các phòng ban, đại diện Lãnh đạo hai ngành đã ký kết chương trình phối hơp năm 2018.
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm