Chủ động sẵn sàng triển khai quy trình nghiệp vụ mới, giao dịch điện tử về BHXH, BHYT

Ngày đăng tin: 25/07/2017
Từ ngày 24 đến 26/7/2017, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, BHXH Việt Nam tổ chức tập huấn quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu , sổ BHXH, thẻ BHYT cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của cơ quan BHXH, Bưu điện 28 tỉnh, thành phố (từ Nghệ An trở ra). Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 
Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự được nghe phổ biến, hướng dẫn chi tiết thực hiện nội dung của Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Quyết định 838/QĐ-BHXH về quy trình giao dịch điển tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Bao gồm, hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ thu (liên quan đến đối tượng, mức đóng, phương thức đóng; thủ tục hồ sơ; mẫu biểu; thời hạn giải quyết; quy trình thực hiện; khai thác, phát triển đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHNT, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đối tượng tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình; quản lý nợ, đôn đốc thu nợ; quản lý thu; kiểm tra hồ sơ đóng).

Hướng dẫn  quy trình nghiệp vụ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; gồm thẩm quyền ký trên sổ BHXH, quy trình cấp sổ; quy trình xác nhận thời gian tham gia BHTN chưa hưởng, cấp lại sổ, điều chỉnh mức đóng, quá trình đóng, gộp sổ; quy trình cấp thẻ BHYT, quản lý dữ liệu, giá trị sử dụng thẻ BHYT; một số nội dung về phôi sổ BHXH, thẻ BHYT và hệ thống sổ sách, báo cáo;

Hướng dẫn quy trình giao dịch điện tử (gồm nội dung quy trình; thời hạn nhận thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch và trả kết quả, quy định việc chuyển đổi chứng từ giấy sang chứng từ điện tử…); hướng dẫn sử dụng bộ phần mềm công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, bộ phần mềm công cụ giao dịch diện tử.

Cũng tại hội nghị, các nội dung liên quan đến hoạt động của đại lý thu, tình hình thu BHXH, BHYT qua đại lý thu bưu điện, tình hình bàn giao sổ BHXH… được các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá, phân tích, chỉ rõ hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm cho quá trình triển khai thời gian tới.

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi quy trình thu, cấp – quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, triển khai mạnh giao dịch điện tử theo Quyết định 838/QĐ-BHXH. Đây là những nỗ lực nhằm cụ thể hóa, tiếp tục đưa Luật BHXH 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT vào cuộc sống; đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý của Ngành qua  đó cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch, thực hiện thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống các quy trình nói trên cũng bảo đảm tập trung cơ sở dữ liệu của Ngành BHXH, quản lý thống nhất giữa số sổ BHXH và số thẻ BHYT, đồng bộ giữa quá trình thu và giải quyết chế độ BHH, BHYT, khai thác triệt để dữ liệu hộ gia đình, liên thông dữ liệu với với các bộ, ngành có liên quan; trách nhiệm của các bộ phận nghiệp vụ cũng được quy định tương đối chi tiết, cụ thể bảo đảm thống nhất, hiệu quả trong quá trình triển khai.

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu chỉ đạo các nội dung công việc cụ thể cần làm ngay. Theo đó cần khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi, đồng bộ số sổ BHXH và thẻ BHYT kết hợp với việc rà soát dữ liệu hộ gia đình, tạo cơ sở thống nhất dữ liệu đầu vào cho quy trình thu, giải quyết chế độ, giao dịch điện tử. Khai thác triệt để sự liên thông dữ liệu với ngành thuế, tập trung phát triển mạnh đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Với nhóm tham gia BHXH tự nguyện, cần tích cực tập huấn các kỹ năng tuyên truyền, tiếp cận, phát triển mở rộng đối tượng cho hệ thống các đại lý thu. BHXH Việt Nam sẽ ban hành tài liệu hướng dẫn, tuy nhiên BHXH các tỉnh, thành phố cần chủ động trước, có chính sách tạo sự gắn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu trên địa bàn.

Liên quan đến quá trình thực hiện các quy trình mới, nhất là việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính, BHXH các tỉnh, thành phố cần tích cực phối hợp chặt chẽ với bưu điện; rà soát, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng thụ hưởng, đối tượng tham gia BHXH, BHYT./.

Theo Minh Đức, Tạp chí BHXHVN

 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm