Công bố bản cập nhật Khung KH Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội

Ngày đăng tin: 12/04/2017
Công bố bản cập nhật Khung kế hoạch dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội
Thực hiên nội dung công văn số 801/BHXH-HTQT ngày 15/3/2017 của BHXH Việt Nam về việc công bố bản cập nhật Khung kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội phục vụ Dự án Hiện đại hóa BHXH Việt  Nam; Trang Thông tin điện tử BHXH tỉnh Nghệ An đăng tải công khai các tài liệu nói trên để người dân tộc thiểu số trên địa bàn dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, tra cứu.

Quý vị quan tâm có thể tìm hiểu tra cứu Khung Kế hoạch, Đánh giá tác động tại đây:


 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm