Công khai danh sách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Ngày đăng tin: 30/10/2018
BHXH tỉnh Nghệ An công khai danh sách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (số liệu tính đến ngày 30/9/2018)
BHXH tỉnh Nghệ An công khai danh sách 370 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (số liệu tính đến ngày 30/9/2018).

Bấm vào đây để xem Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN công khai.
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm