Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng năm 2020

Ngày đăng tin: 11/12/2019
Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/ĐU ngày 31/12/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, chiều ngày 06/12/2019 Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Trường Giang - Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nhiên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối CCQ quan tỉnh.

Bí thư Đảng ủy BHXH tỉnh, đ/c Lê Trường Giang khai mạc Hội nghị
 
Năm 2019 là năm khởi đầu cho việc thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; là năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới. Đây cũng là năm ngành BHXH tập trung hoàn thiện hàng loạt các đề án, dự án về công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đổi mới phong cách phục vụ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ ngành BHXH “thân thiện, trách nhiệm, trong điều kiện nguồn nhân lực còn thiếu đã tác động đến tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh và sự nổ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, năm 2019, Đảng ủy BHXH tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, lãnh đạo tốt toàn diện trên tất cả các mặt: chính trị, quốc phòng - an ninh; giáo dục tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội; xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm Đảng ủy cùng với tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 88-CTr/TU ngày 20/6/2019 thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH; đã tập trung lãnh đạo, ban hành Nghị quyết số 99/NQ-ĐU ngày 16/9/2019 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao thứ bậc xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2019 và những năm tiếp theo; Đảng ủy tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng viết bài phát biểu cảm nghĩ về bản Di chúc và Bức thư của Bác lựa chọn được 07 bài của những cá nhân có bài viết chất lượng, sâu sắc, biểu dương nhân dịp ngày giỗ của Bác 21/8/2019 dương lịch (tức ngày 21/7/2019 âm lịch); lãnh đạo chuyên môn tăng cường thực hiện đồng bộ giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị được BHXH Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận qua các hình thức khen thưởng (Bằng khen cho BHXH tỉnh Nghệ An về công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2019). Ước tính đến 31/12/2019, BHXH tỉnh Nghệ An sẽ đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019 trên mọi lĩnh vực.

Toàn cảnh Hội nghị
Xác định năm 2020 là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội cần sự đầu tư và thời gian lớn, đây cũng là năm Ngành BHXH kỷ niệm 25 năm thành lập, là năm có nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy theo Quyết định số 856/QĐ-BHXH ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” sẽ tác động không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ; là năm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH với những chỉ tiêu được giao, cùng với nhiều thay đổi của chính sách liên quan đến BHXH trong điều kiện Quốc hội vừa thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, trong điều kiện nguồn nhân lực còn thiếu sẽ tác động lớn đến tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Do đó, với tinh thần làm việc thẳng thắn, trách nhiệm, Hội nghị đã thảo luận, thống nhất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng trong năm 2020.

Đ/c Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối CCQ phát biểu chỉ đạo HN
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy khối CCQ tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối CCQ tỉnh hoan nghênh những thành tích mà Đảng ủy BHXH tỉnh đã đạt được trong năm 2019, đồng thời chỉ đạo Đảng ủy BHXH tỉnh trong thời gian tới tiếp tục nâng cao chất lượng Đảng bộ, chi bộ và chất lượng chuyên môn, nâng cao chất lượng, đạo đức của đội ngũ cán bộ đảng viên; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ…

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy BHXH tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho 02 chi bộ đạt tiêu trong sạch vững mạnh tiểu biểu, 03 Đảng viên hoàn thành xuất sắc niệm vụ tiểu biểu năm 2019.

Đ/c Lê Trường Giang - Bí thư Đảng ủy trao tặng Giấy khen cho 02 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019

Đ/c Lê Thị Dung - Phó Bí thư Đảng ủy trao tặng Giấy khen cho 03 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2019.

Nguyễn Thị Mận - Phòng Tổ chức cán bộ
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm