Đảng ủy BHXH tỉnh Nghệ An: Thực hiện thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Ngày đăng tin: 09/01/2018
Đảng ủy BHXH tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Lê Thị Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh HN
Với tinh thần làm việc thẳng thắn, nghiêm túc, dân chủ, Hội nghị đã đánh giá lại những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng năm 2017; đồng thời thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 

Năm 2017, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, Đảng ủy BHXH tỉnh Nghệ An đã hoàn thành thắng lợi 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. 

Đảng ủy BHXH tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo các chi bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, điều hành trong cơ quan; triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Trung ương, Chính phủ, của Tỉnh và các chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020. 

Số người tham gia BHYT đạt khoảng 2,68 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,38% dân số; số người tham gia BHXH là 236,5 ngàn người. Số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 5.000 tỷ, vượt chỉ tiêu kế hoạch BHXH Việt Nam giao. BHXH tỉnh cũng đã đảm bảo giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho các tổ chức, cá nhân và người lao động theo đúng quy định; kịp thời điều chỉnh  và chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP cho các đối tượng; quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống trục lợi quỹ BHXH. Công tác quản lý, kiểm soát chi phí KCB BHYT đạt được kết quả khả quan: chi phí gia tăng do tăng số lượt bệnh nhân KCB; tổng chi phí thuốc sử dụng; bình quân các đợt điều trị ngoại trú, nội trú cở các tuyến điều trị 9  tháng đầu năm đều giảm giảm so với cùng kỳ năm 2016.

Đ/c Lê Thị Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ BHXH tỉnh trình bày báo cáo tại HN
Đảng ủy BHXH tỉnh thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức trong toàn Đảng bộ: Tổ chức quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW về  học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Tình hình  tư tưởng của cán bộ, đảng viên được nắm bắt tại các buổi sinh hoạt Đảng ủy định kỳ và đột xuất, thông qua các đảng ủy viên được phân công phụ trách chi bộ và đồng chí Bí  thư chi bộ. Do đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động cơ bản ổn định. Trong điều kiện khối lượng công việc lớn, cán bộ, viên chức, người lao động đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm lãnh đạo và thực hiện theo đúng quy định. Đảng ủy đã lãnh đạo chuyên môn, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động nhằm phát huy vai trò, sức sáng tạo trong các phong trào thi đua, xây dựng người cán bộ viên chức Thân thiện – trách nhiệm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, góp phần tích cực đấu tranh phòng ngừa vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, hạn chế tình trạng tiêu cực trong cơ quan, góp phần củng cố tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, Đảng ủy BHXH tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo củ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và sự phối hợp lãnh đạo của chuyên môn, các tổ chức đoàn thể để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ tích cực, tự giác thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thu được những kết quả đáng khích lệ. Đảng ủy cũng đã lãnh đạo các chi bộ nghiêm túc kiểm điểm đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Công tác kiểm điểm được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, chất lượng, đề cao tinh thần tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nêu cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt. Việc tổ chức kiểm điểm các chi bộ, Đảng ủy BHXH tỉnh được đánh giá đạt yêu cầu.

Đ/c Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo HN

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tập thể Đảng bộ BHXH đạt được trong năm qua, đồng chí Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị trong năm 2018, Đảng ủy BHXH tỉnh phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế đã được nhìn nhận và tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng chương trình, giải pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phân công cụ thể cho cán bộ chủ trì, chịu trách nhiệm cụ thể và có quy định thời gian hoàn thành để đánh giá năng lực của cán bộ, đảng viên, viên chức; Tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo cả 3 yêu cầu: chất lượng, số lượng và tiến độ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy chi bộ và Đảng ủy; đảm bảo giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
 


Hội nghị cũng đã trao tặng Danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và Danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu cho các tập thể, cá nhân  năm 2017.

          Đ/c Hoàng Văn Nhiên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đ/c Lê Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh
trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Nguyễn Quang Thịnh
Trước đó, Đảng ủy BHXH tỉnh cũng đã long trọng tổ chức Lễ Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Quang Thịnh, chi bộ phòng Tổ chức cán bộ.
 
Tin: Quỳnh Chi, ảnh: Quỳnh Châu
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm