Danh sách bác sỹ được phân công ký Giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH

Ngày đăng tin: 29/08/2017
Danh sách người có chứng chỉ hành nghề được phân công ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH
Danh sách người có chứng chỉ hành nghề được phân công ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH

Tải Danh sách mới nhất tại đây

Tải Danh sách 1 tại đây

Tải Danh sách 2 tại đây

Tải Danh sách 3 tại đây

 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm