Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH THẤT NGHIỆP, BHTNLĐ-BNN

Ngày đăng tin: 23/09/2019
BHXH tỉnh Nghệ An công khai Danh dách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH THẤT NGHIỆP, BHTNLĐ-BNN lớn (Số liệu tính đến ngày 31/8/2019)
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm