Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH THẤT NGHIỆP, BHTNLĐ-BNN

Ngày đăng tin: 23/10/2019
BHXH tỉnh Nghệ An công khai Danh sách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐBNN
BHXH tỉnh Nghệ An công khai Danh sách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN (Số liệu tính đến ngày 30/9/2019). 

Xem toàn bộ Danh sách tại đây 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm