Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH THẤT NGHIỆP, BHTNLĐ-BNN

Ngày đăng tin: 22/11/2019
BHXH tỉnh Nghệ An công khai Danh sách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN (Số liệu tính đến ngày 31/10/2019)
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm