Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN

Ngày đăng tin: 18/05/2019
BHXH tỉnh Nghệ An công khai Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Số liệu tính đến ngày 30/4/2019)
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm