Danh sách các đơn vị nợ kéo dài (số liệu tính đến ngày 31/8/2018)

Ngày đăng tin: 19/09/2018
Danh sách một số đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH kéo dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Số liệu tính đến ngày 31/8/2018)
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm