Đoàn Giám sát Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh làm việc tại BHXH tỉnh Nghệ An

Ngày đăng tin: 22/03/2019
Sáng nay, Đoàn Giám sát Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc tại BHXH tỉnh Nghệ An về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2019.

Quang cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trường Giang – Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An đã báo cáo tóm tắt và giải trình cụ thể, thỏa đáng những ý kiến chất vấn của các thành viên Đoàn giám sát xung quanh tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2018 và đề xuất những giải pháp, kiến nghị tới các cấp, các ngành.

Giai đoạn 2013-2018, quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và Luật Việc làm. 

Nghệ An là một trong những địa phương có số đối tượng thụ hưởng chính sách lớn nhất cả nước. BHXH tỉnh Nghệ An đã kịp thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong quy trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động tham gia BHXH, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý quá trình tham gia đóng BHXH để làm căn cứ cấp sổ BHXH và giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động; phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động thương binh và xã hội trong quản lý, đảm bảo chi trả đúng người, đúng số tiền, kịp thời, an toàn. Giai đoạn 2013-2018, BHXH tỉnh Nghệ An đã chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho 555.261 lượt người với số tiền chi trả lên tới 3.977.336 triệu đồng.

Mặc dù BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT như thường xuyên báo cáo, tham mưu ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh bằng hệ thống văn bản điều hành; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện sử dụng tiết kiệm quỹ BHYT; tăng cường công tác giám sát, cảnh báo chi phí khám chữa bệnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh BHYT v.v Tuy nhiên, giai đoạn 2013-2018 là giai đoạn có nhiều thay đổi về chính sách BHYT ảnh hưởng đến công tác quản lý quỹ BHYT, do đó chi phí khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn liên tục tăng. Nếu như năm 2013, BHXH thanh toán chi phí KCB BHYT cho 3.814.965 lượt người với số tiền 1.337.013 triệu đồng thì năm 2018, số lượt người KCB BHYT được thanh toán là 5.150.392 lượt với số tiền lên tới 3.596.236 triệu đồng.
 
Đ/c Nguyễn Thanh Hiền - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn Giám sát phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực, chia sẻ những khó khăn của ngành BHXH tỉnh trong thời gian qua, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Trưởng Đoàn giám sát Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hiền tiếp tục khẳng định: BHXH, BHYT là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Quá trình triển khai chính sách đã đạt được nhiều kết quả: Hệ thống văn bản chính sách về quản lý các quỹ được ban hành sớm, đầy đủ, đồng bộ; hệ thống tổ chức bộ máy từ tỉnh đến địa phương được tổ chức, bố trí một cách hợp lý, từng bước đáp ứng nhu cầu, thực hiện ngày càng hiệu quả; đã có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong việc triển khai. Đặc biệt, trong thời gian qua, BHXH tỉnh đã tham mưu tốt các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp; tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến tận cơ sở và triển khai có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những còn tồn tại, hạn chế: Nhiều lỗ hổng trong cơ chế chính sách vẫn còn, do đó tình trạng lợi dụng, lạm dụng quỹ BHXH, BHYT vẫn xảy ra chiều hướng ngày càng phức tạp; một số vấn đề trong thực hiện đã được phát hiện, được đề cập nhưng chậm sửa đổi gây khó khăn cho việc triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh nhà.

Những kiến nghị, đề xuất của BHXH tỉnh là có cơ sở, Đoàn Giám sát sẽ tiếp thu toàn bộ những kiến nghị, đề xuất để báo cáo và tham mưu kiến nghị HĐND, các kỳ họp Quốc hội. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn BHXH tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu; huy động sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng các loại quỹ và quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.
 
Tính đến cuối năm 2018, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 88,7% dân số, vượt 2,6% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao; tỷ lệ tham gia BHXH đạt 13,44% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Tin tưởng rằng, cùng với sự nỗ lực của ngành BHXH, sự chỉ đạo tích cực của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thì mục tiêu BHXH, BHYT theo Nghị quyết của Đảng đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018.

 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm