Đăng ký giao dịch điện tử
Ngày đăng tin: 10/01/2020
Hướng dẫn đơn vị thực hiện đăng ký giao dịch điện tử BHXH
Hướng dẫn sử dụng chức năng đăng ký, kê khai BHXH trên cổng Giao dịch điện tử cho Đơn vị sử dụng lao động và cá nhân người lao động

Hướng dẫn cách xử lý đăng ký, ngừng đăng ký, kê khai và nạp hồ sơ giao dịch điện tử trên Cổng giao dịch điện tử BHXH (gddt.baohiemxahoi.gov.vn) nhưng màn hình không báo lỗi gì, đồng thời cũng không lên thông tin chữ ký số để chọn và lỗi báo chữ ký số không hợp lệ
Hướng dẫn xử lý một số lỗi thường gặp trong kê khai và nạp hồ sơ giao dịch điện tử (gddt)trên Cổng Giao dịch điện tử BHXH
Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu và thay đổi mật khẩu giao dịch điện tử trên Cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam (Cổng)
Hướng dẫn khai báo thông tin Phòng ban trên Cổng giao dịch điện tử.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH trên lĩnh vực giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn
BHXH tỉnh Nghệ An hướng dẫn bổ sung tiếp nhận giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn qua mạng Internet cho các đơn vị chưa có chữ ký số
Video
Xem thêm