Bộ thư viện VSS Token signing hỗ trợ đăng ký giao dịch điện tử BHXH
Ngày đăng tin: 10/07/2018
Bộ thư viện VSS Token signing hỗ trợ đăng ký giao dịch điện tử BHXH
KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/6/2018
Ngày đăng tin: 14/08/2018
Phiên bản KBHXH mới nhất
Một số vướng mắc khi đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH qua Cổng Giao dịch điện tử BHXH Việt Nam (https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn)
KBHXH theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 18/10/2017
Tải phần mềm KBHXH
Ngày đăng tin: 29/01/2016
1. Link để tải phần mềm KBHXH, Java

2. Các chức năng của phần mềm

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng
1. Lỗi không tạo được tờ khai D02


Câu hỏi thường gặp
Ngày đăng tin: 27/04/2016
Tổng hợp những vướng mắc khi thực hiện hồ sơ giao dịch điện tử, mọi người tham khảo để xử lý nếu gặp phải.
Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện trực tiếp qua Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam theo các nội dung sau:
1. Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử
2. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử
3. Đăng ký ngừng giao dịch điện tử
Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử qua Tổ chức I-VAN gồm các nội dung:
1. Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
2. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN
3. Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN
Video
Xem thêm