Hướng dẫn ngừng giao dịch qua mạng để đăng ký giao dịch điện tử trên cổng giao dịch điện tử BHXH Việt Nam
Ngày đăng tin: 05/10/2018
Hướng dẫn ngừng giao dịch qua mạng để đăng ký giao dịch điện tử trên cổng giao dịch điện tử bhxh Việt Nam (https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn)
Hướng dẫn nâng cấp phần mềm KBHXH
Tải phần mềm KBHXH
Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH trên lĩnh vực giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn
BHXH tỉnh Nghệ An hướng dẫn bổ sung tiếp nhận giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn qua mạng Internet cho các đơn vị chưa có chữ ký số
Bộ thư viện VSS Token signing hỗ trợ đăng ký giao dịch điện tử BHXH
KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/6/2018
Ngày đăng tin: 14/08/2018
Phiên bản KBHXH mới nhất
Một số vướng mắc khi đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH qua Cổng Giao dịch điện tử BHXH Việt Nam (https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn)
KBHXH theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 18/10/2017
1. Lỗi không tạo được tờ khai D02


Video
Xem thêm