HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI BHXH TRÊN CỔNG GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ BHXH VIỆT NAM
Ngày đăng tin: 09/09/2019
Hướng dẫn sử dụng chức năng đăng ký, kê khai BHXH trên cổng gddt cho Đơn vị sử dụng lao động và cá nhân người lao động

Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH trên lĩnh vực giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn
BHXH tỉnh Nghệ An hướng dẫn bổ sung tiếp nhận giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn qua mạng Internet cho các đơn vị chưa có chữ ký số
Video
Xem thêm