Hướng dẫn bổ sung tiếp nhận giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn qua Internet
Ngày đăng tin: 17/11/2018
BHXH tỉnh Nghệ An hướng dẫn bổ sung tiếp nhận giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn qua mạng Internet cho các đơn vị chưa có chữ ký số
Hướng dẫn ngừng giao dịch qua mạng để đăng ký giao dịch điện tử trên cổng giao dịch điện tử bhxh Việt Nam (https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn)
Hướng dẫn nâng cấp phần mềm KBHXH
Hướng dẫn sử dụng phần mềm KBHXH trên lĩnh vực giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn
Một số vướng mắc khi đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH qua Cổng Giao dịch điện tử BHXH Việt Nam (https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn)
KBHXH phiên bản 4.0 ngày 03/6/2018
Ngày đăng tin: 14/08/2018
Phiên bản KBHXH mới nhất
Bộ thư viện VSS Token signing hỗ trợ đăng ký giao dịch điện tử BHXH
KBHXH theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 18/10/2017
Tải phần mềm KBHXH
Ngày đăng tin: 29/01/2016
1. Link để tải phần mềm KBHXH, Java

2. Các chức năng của phần mềm

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng
1. Lỗi không tạo được tờ khai D02


Video
Xem thêm