Hoàng Mai: Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Ngày đăng tin: 19/07/2019
Vừa qua, Thị uỷ Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 28 –NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ Hoàng Mai chủ trì Hội nghị.
Đại diện Lãnh đạo UBND thị xã, Ban Tuyên giáo Thị ủy, các phòng, ban ngành đoàn thể, BHXH thị xã, Bưu điện và Ban cán sự xóm của 10 phường, xã trên địa bàn thị xã Hoàng Mai tham dự Hội nghị.
 

Sau 1 năm triển khai Nghị quyết số 28 –NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới”, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của chính sách BHXH, BHYT ngày càng được nâng lên. Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đặc biệt là chính sách BHXH tự nguyện đến mọi người dân trên địa bàn đã được triển khai một cách có hiệu quả với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và bưu điện.

Tính đến ngày 31/12/2018, số người tham gia BHYT trên địa bàn thị xã là 93.203 người, tăng 6.516 người (tăng 3%) so với năm 2017, chiếm 88,7% dân số toàn thị xã. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 5.897 người, tăng 245 người (tăng 4,09%) so với năm 2017. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.016 người tăng 264 người (tăng 29%) và so với năm 2017.

Tại hội nghị này, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận những vấn đề về công tác quán triệt, tổ chức, thực hiện 5 nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết số 28-NQ/TW, đồng thời làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ,  giải pháp chủ yếu trong thời gian tới để tiếp tục đưa chính sách BHXH, BHYT đến với mọi người dân, từng bước đưa thị xã Hoàng mai là đơn vị nằm trong trong tốp đầu về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Đ/c Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai phát biểu chỉ đạo HN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các các ngành, đặc biệt là cơ quan BHXH thị xã trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong thời gian qua; đồng chí Đàm Hữu Hồng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 28-NQ/TW gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện chỉ tiêu BHXH, BHYT đối với đơn vị mình. Đồng chí cũng đề nghị các xã, phường, khối, xóm tạo điều kiện và phối hợp với cơ quan BHXH thị xã trong công tác tuyên truyền, vận động người dân, người lao động tự do tham gia BHXH, BHYT; đặc biệt là BHXH tự nguyện.
                               
Hoàng Văn Hưng – Giám đốc BHXH thị xã Hoàng Mai
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm