Hội nghị Công chức, viên chức người lao động BHXH tỉnh Nghệ An năm 2020

Ngày đăng tin: 11/01/2020
Chiều ngày 10/01/2020, BHXH tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động năm 2020 với sự tham gia đầy đủ của tất cả công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An. Đồng chí Lê Trường Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An và đồng chí Thái Bá Thắng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An đồng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Nữ công quần chúng Công đoàn viên chức Nghệ An tham dự và chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Lê Trường  Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị công chức, viên chức năm 2020. Đây là Hội nghị đầu tiên của Công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An từ khi thực hiện sáp nhập BHXH thành phố Vinh về BHXH tỉnh theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Hội nghị được tổ chức là dịp tập hợp sức mạnh tinh thần đoàn kết của tập thể, phát huy dân chủ, tạo tiền đề, động lực để cơ quan BHXH tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020 với nhiều thử thách; lập thành tích chào mừng 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020); chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành BHXH Việt Nam (16/02/1995 – 16/02/2020). Do đó, đồng chí yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị với tinh thần nghiêm túc, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, giải pháp tốt để thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm, Hội nghị đã thống nhất thông qua dự thảo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công chức viên chức năm  năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019; Báo cáo công khai tài chính năm 2019; Báo cáo hoạt động thanh tra nhân dân năm 2019;  Báo cáo tổng hợp ý kiến bổ sung, sửa đổi hệ thống quy chế.

Năm 2019, với những nỗ lực trong công tác tham mưu; tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tích cực trong công tác thu, phát triển số người tham gia; phát huy hiệu của của công tác thanh tra chuyên ngành; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thông tin truyền thông và đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, BHXH tỉnh Nghệ An đã hoàn thành toàn diện, đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm, chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ngày một tốt hơn, được các cấp, các ngành, Nhân dân và người lao động ghi nhận và đánh giá cao; góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Toàn ngành đã đạt và vượt các chỉ tiêu BHXH Việt Nam, HĐND, UBND tỉnh giao;  tổng số thu BHXH, BHYT toàn tỉnh vượt ngưỡng 6 nghìn tỷ đồng; tăng nhanh diện bao phủ BHXH, BHYT; số người tham gia BHXH tự nguyện tăng thêm trong năm 2019 bằng số người tham gia tăng thêm của 9 năm trước liền kề, kể từ khi triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện. Các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định gắn với phòng chống các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT gắn với việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.
 Các phong trào thi đua được phát động kịp thời, đúng thời điểm đã có tác dụng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể và toàn thể CBVC, đoàn viên công đoàn; nêu cao tinh thần đoàn kết, chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CBVC trong cơ quan, tạo động lực cho CBVC phấn đấu thi đua, đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp trong thực thi nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban nữ công quần chúng Công đoàn viên chức Nghệ An đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực không ngừng của tập thể công chức, viên chức người lao động BHXH tỉnh trong năm 2019. Đồng thời đề nghị BHXH tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các hoạt động công đoàn gắn liền với các phong trào thi đua; vận động các đoàn viên công đoàn thực hiện tốt các quy định về nêu gương gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, Chỉ thị số 05-CT/TW; quan tâm tới việc tổ chức các hoạt động nhân tháng Công nhân năm 2020; phát huy tinh thần đoàn kết, mỗi cán bộ viên chức người lao động thường xuyên nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích, mục tiêu chung của tập thể, đơn vị.
Sau khi phần hưởng ứng phong trào thi đua năm 2020 do đồng chí Thái Bá Thắng – Chủ tịch công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc BHXH tỉnh phát động,  Hội nghị đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị công chức viên chức năm 2020 với nhiều quyết nghị quan trọng và nhiều giải pháp cụ thể cần phải nghiêm túc triển khai. Trong đó, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, Công văn số 5053/BHXH-TĐKT ngày 16/12/2016 của BHXH Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH giai đoạn 2016 – 2020 và Công văn số 01/BHXH-TĐKT ngày 02/01/2020 của BHXH Việt Nam về việc phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2020 với chủ đề “Công chức viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Chính phủ, tỉnh Nghệ An và Ngành BHXH phát động. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”;lập nhiều thành tích nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam”. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức về đạo đức, tác phong lẫn nghiệp vụ, tham mưu, tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn và tác nghiệp giỏi.
Tại Hội nghị, lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn đã ký giao ước thi đua năm 2020.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động chuyên môn, công đoàn năm 2018, 2019 đã được khen thưởng, biểu dương tại Hội nghị.

Một số hình ảnh tiêu biểu tại Hội nghị.

Thừa ủy quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đ/c Đào Thị Thanh Mai trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn
 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An,đ/c Đào Thị Thanh Mai 
trao tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn

Đ/c Đào Thị Thanh Mai 
trao tặng Giấy khen của Công đoàn viên chức tỉnh Nghệ An cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn

Lãnh đạo chuyên môn và các công đoàn bộ phận ký giao ước thi đua năm 2020

 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm