Hướng dẫn cách nhập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng GĐ BHYT với các trường hợp thẻ BHYT được Bộ Công An, Bộ Quốc phòng cấp thẻ và trẻ em chưa được cấp thẻ BHYT.

Ngày đăng tin: 17/09/2019
Sau thời gian triển khai việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên cổng GĐ BHYT (https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn), nhiều cơ sở khám chữa bệnh (KCB) vướng mắc về việc không tạo lập được giấy chứng nhận cho các thẻ BHYT do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cấp thẻ (do không tự động hiện thông tin người bệnh, cán bộ cơ sở KCB không thao tác nhập thủ công được) và với trường hợp trẻ em không có thẻ BHYT (do thông tin thẻ BHYT là thông tin bắt buộc), bài viết sau hướng dẫn cách thực hiện.
          I. TRƯỜNG HỢP THẺ BHYT DO BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐC PHÒNG CẤP
          Đối với các thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp thẻ, cơ sở khám chữa bệnh (KCB) chỉ cần nhập thông tin mã số BHXH, thì Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT (Cổng GĐ BHYT) sẽ tự động lên thông tin người bệnh bao gồm mã thẻ, họ tên, ngày sinh, giới tính, đơn vị.
          Tuy nhiên với thẻ do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cấp, vì lý do bảo mật sẽ không có thông tin người bệnh, do đó cán bộ thực hiện nhập mã thẻ BHYT trước, rồi lần lượt nhập tay trường thông tin mã số BHXH, họ tên, ngày sinh, giới tính, đơn vị.
          Lưu ý: thẻ do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cấp không import từ file excel mẫu 07 được mà bắt buộc phải nhập trực tiếp.
Các thông tin bắt buộc còn lại cơ sở KCB điền thông tin như cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho các mã đối tượng khác (hướng dẫn tại phụ lục đính kèm công văn 662/BHXH-CNTT ngày 26/3/2019 của BHXH tỉnh Nghệ An về việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, nội dung công văn Tại Đây)         II. TRƯỜNG HỢP TRẺ EM CHƯA ĐƯỢC CẤP THẺ BHYT

         Đối với trường hợp trẻ em đi khám chữa bệnh không mang theo thẻ BHYT, cán bộ đón tiếp tại cơ sở KCB vào chức năng Thông tuyến khám chữa bệnh -> Tìm kiếm thẻ trẻ em để kiểm tra thông tin xem trẻ em đó đã được cấp thẻ BHYT chưa, nếu đã được cấp thì khi nhập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nhập mã số BHXH (10 số cuối của thẻ BHYT) để hiện các thông tin của trẻ. 


          Trường hợp không tìm thấy thẻ BHYT tương ứng với thông tin của trẻ, tại màn hình tạo giấy chứng nhận nghỉ việc BHXH, chọn chức năng Trẻ em không thẻ để nhập thông tin trẻ em.

          Lưu ý: đối với các trường thông tin khác, nếu có vướng mắc khi lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, các cơ sở KCB xem lại hướng dẫn tại phụ lục đính kèm công văn 662/BHXH-CNTT ngày 26/3/2019 của BHXH tỉnh Nghệ An về việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (nội dung công văn Tại Đây).
Cẩm Tú - CNTT
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm