Hướng dẫn CSKCB đối chiếu hồ sơ tổng hợp 19, 20, 21 với hồ sơ xml trước khi đề nghị sang phần mềm Giám định BHYT

Ngày đăng tin: 25/03/2019
Mục đích: Chức năng này trên cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT (cổng GDBHYT) tương đương với chức năng đối chiếu hồ sơ bên phần mềm Giám định BHYT, giúp Cơ sở khám chữa bệnh (CSKCB) phát hiện lỗi lệch số liệu trước khi gửi đề nghị thanh toán mẫu tổng hợp 19, 20, 21 sang phần mềm giám định BHYT. Từ đó chủ động sửa dữ liệu tổng hợp để đẩy lại. Khi đã khớp dữ liệu thì sang phần mềm giám định BHYT sẽ không bị trả hồ sơ tổng hợp 19, 20, 21 về.
Tại Cổng GDBHYT, CSKCB thực hiện kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hồ sơ tổng hợp (bản excel) 19, 20, 21 với tổng hợp XML, nếu không khớp phần mềm sẽ lên danh sách các  dữ liệu bị lệch để CSKCB sửa và đẩy lại hồ sơ tổng hợp lên cổng. Nếu đối chiếu đã khớp thì thực hiện gửi sang phần mềm giám định.
Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Sau khi import mẫu tổng hợp 19, 20, 21 lên cổng GDBHYT, CSKCB vào chức năng Hồ sơ đề nghị thanh toán -> Đối chiếu hồ sơ -> Tổng hợp XML và Tổng hợp 19/20/21Bước 2: Chọn Tháng quyết toán; năm quyết toán; mức chênh : 1; phạm vi XML: tất cả; chọn đối chiếu lần lượt vật tư y tế, thuốc, dịch vụ kỹ thuật; bấm tìm kiếm, sẽ ra danh sách các dữ liệu lệch giữa tổng hợp 19, 20, 21 (cột dữ liệu tổng hợp) và xml (cột dữ liệu chi tiết)
Ví dụ: bệnh viện trong ảnh sau bị lệch vật tư y tế


Bước 3: Nếu có hồ sơ trong danh sách ở Bước 2, thực hiện kiểm tra dữ liệu tổng hợp (19, 20, 21) và dữ liệu chi tiết (xml) lệch nhau ở tiêu thức nào, xóa hồ sơ tổng hợp bị sai và import lại hồ sơ tổng hợp sau khi đã hiệu chỉnh hoặc bị thiếu.
Thực hiện lại Bước 2, Bước 3 đến khi không có hồ sơ nào trong danh sách thì chúc mừng bạn, bạn đã thành công, hồ sơ giữa xml và tổng hợp 19, 20, 21 khớp nhau.


Bước 4: khi hồ sơ đã khớp giữa tổng hợp 19, 20, 21 và xml, vào chức năng Hồ sơ đề nghị thanh toán -> Hồ sơ 79a/80a/19/20/21 -> Danh sách đề nghị thanh 19/20/21 đề gửi hồ sơ tổng hợp 19, 20, 21 sang phần mềm giám định BHYT.Có vướng mắc các bạn có thể Bình luận dưới bài viết để được trợ giúp. Trân trọng!
CT - Phòng CNTT
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm