Hướng dẫn tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Ngày đăng tin: 22/03/2019
BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 707/BHXH-CNTT về việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo đó, BHXH Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Ảnh chụp màn hình "Tạo giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH"

Để thực hiện việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục hướng dẫn các cơ sở KCB thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ kỹ sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (theo Phụ lục 8, Thông tư số 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo hướng dẫn tại Công văn số 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018.

Hai là, hướng dẫn các cơ sở KCB tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Phụ lục 7, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT sẽ tạo sự công khai, minh bạch và ngăn ngừa hành động trục lợi quỹ ốm đau./.

Xem chi tiết Công văn số 707/BHXH-CNTT tại đây

Xem Phụ lục kèm theo Công văn số 707/BHXH-CNTT tại đây

Nguồn Baohiemxahoi.gov.vn

 

Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm