[Infographic]: Người tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh

Ngày đăng tin: 20/01/2020
Sau hơn 01 năm thực hiện, Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Cải cách chính sách BHXH đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo động lực lớn cho công tác tổ chức thực hiện. Tính đến hết năm 2019, số người tham gia BHXH tự nguyện là 574.000 người, tăng hơn 2 lần so với năm 2018, bằng 10 năm (2008-2018) tổ chức thực hiện chính sách này.
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm