Nghệ An: Trao tặng 4.581 thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ gia đình cận nghèo

Ngày đăng tin: 28/02/2018
Hôm nay, ngày 28/02/2018, dưới sự tài trợ của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hanwha Life, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh và BHXH tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng 4.581 thẻ BHYT cho người dân thuộc gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Lãnh đạo BHXH tỉnh Nghệ An, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh; Lãnh đạo Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hanwha Life và người dân thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh tham dự, chứng kiến lễ trao tặng thẻ BHYT.
Tại Buổi lễ, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Hanwha Life đã trao tượng trưng 4.581 thẻ BHYT với tổng giá trị gần 300 triệu đồng cho 4.581 người dân thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai và thành phố Vinh. 


200 tấm thẻ BHYT và 200 suất quà của chính quyền địa phương đã được trao trực tiếp cho 200 người dân thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Hưng Nguyên ngay tại hội trường. 
 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm