Nghệ An: Triển khai nhiệm vụ BHXH, BHYT năm 2018

Ngày đăng tin: 02/02/2018

Hôm qua, ngày 01/02/2018, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh;UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ BHXH, BHYT năm 2018. Đồng chí Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh HN
Đồng chí Lê Trường Giang, Giám đốc BHXH tỉnh, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Quyền Giám đốc Sở Y tế và đồng chí Hồ Thị Châu Loan, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đồng chủ trì Hội nghị.
 
Với tinh thần làm việc thẳng thắn, nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đã đi sâu vào việc phân tích những tồn tại, hạn chế trong năm 2017; đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nội dung, chỉ tiêu năm 2018.
 
Năm 2017, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, tính chất công việc ngày càng phức tạp, nhiều nhiệm vụ mang tính cấp bách, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An và BHXH Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, BHXH tỉnh Nghệ An đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Đ/c Lê Trường Giang, Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo tại HN
Tính đến hết tháng 12/2017, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 86,39%, vượt 2,59% so với chỉ tiêu Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg; số người tham gia BHXH bắt buộc là 213.052 người, tăng 4.870 người (2,34%) so với năm 2016; BHXH tự nguyện là 25.840 người, tăng 2.734 người (11,83%) so với năm 2016; BHYT là 2.682.560 người, tăng 186.197 người (7,46%) so với năm 2016.
 
Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN vượt ngưỡng 5.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 103,32% kế hoạch giao, tăng 479.443 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2016; số nợ chiếm tỷ lệ 2,5% so với số phải thu theo kế hoạch giao; giảm 1,12% so với năm 2016.

Đ/c Dương Đình Chỉnh, Quyền Giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến tại HN
Năm 2017, BHXH tỉnh giải quyết chế độ BHXH cho 123.491 lượt người; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 4.790.658 lượt người. BHXH tỉnh đã thực hiện tốt công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động với tỷ lệ sổ BHXH đã bàn giao đạt 80,03%, hoàn thành kế hoạch BHXH Việt Nam giao trong năm 2017; tập trung hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH (mã định danh cho người tham gia và thực hiện đổi 100% thẻ BHYT đã đồng bộ dữ liệu hộ gia đình theo mã số BHXH).
 
Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT được tăng cường; qua đó góp phần phòng chống các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH và kiểm soát chi phí trong KCB BHYTgắn với việc đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.
 
BHXH tỉnh đã thường xuyên đổi mới trong phương thức hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT; đảm bảo việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình của pháp luật. Bên cạnh đó, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân; chú trọng lấy đơn vị sử dụng lao động, người tham gia, thụ hưởng chính sách làm trung tâm theo phong trào thi đua xây dựng người cán bộ BHXH “Thân thiện, trách nhiệm” gắn với phát động phong trào mỗi công chức, viên chức, người lao động tặng ít nhất 01 thẻ BHYT năm 2017 được BHXH tỉnh chú trọng triển khai. Công tác tuyên truyền, truyền thông đem lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn xã hội đối với chính sách BHXH, BHYT. 

Đ/c Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu chỉ đạo HN
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà BHXH tỉnh Nghệ An đã đạt được và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND,UBND; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ngành đối với công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXH tỉnh. Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.
 
Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh đề nghị, năm 2018, BHXH tỉnh Nghệ An tiếp tục khắc phục những khó khăn, tồn tại tăng cường mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác giám định kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người tham gia gắn với lộ trình BHYT toàn dân, chống trục lợi quỹ BHYT; tiếp tục cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin; nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chủ động, tích cực hơn nữa, quyết tâm thi đua phấn đấu “Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”…

Đ/c Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận tại HN
Để tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, bảo đảm An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Xuân Đại yêu cầu, BHXH tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, các ngành, nhất là cơ quan quản lý nhà nước tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Luật BHXH sửa đổi năm 2014; triển khai kịp thời các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; đảm bảo giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và nhân dân; đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, BHYT; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng quản lý tốt các đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, thành lập mới; số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, đặc biệt là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHTN, BHYT; khắc phục tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, bảo đảm quyền, lợi ích của người tham gia BHXH, BHYT; không ngừng mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT; có giải pháp khuyến khích các địa phương vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện. Nâng cao chất lượng công tác giám định; tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; chủ động và phối hợp với Sở Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở khám, chữa BHYT; chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các Sở ngành có liên quan: Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức tốt và phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với cơ quan BHXH để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện; đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh nhà. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn BHXH Việt Nam tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt kết quả cao nhất.
 
Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp BHXH cho 23 cá nhân trong và ngoài ngành đã có cống hiến vì sự nghiệp an sinh xã hội; trao tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 25 tập thể và 17 cá nhân trong và ngoài ngành vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2017. Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Xuân Đại đã tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho BHXH tỉnh Nghệ An.

 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp BHXH cho các cá nhân

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao tặng Cờ của Chủ tịch UBND tỉnh cho BHXH tỉnh Nghệ An.

Các tập thể có thành tích trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2017 được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

Các cá nhân có thành tích trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2017 được tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
 
 
Ý kiến bạn đọc ( )

Em tham gia BHXH được không?

Người đăng: cao thị xuân - Đăng lúc: 25/03/2018 10:11:22 SA
 
Video
Xem thêm