Nghĩa Đàn: Tổng kết hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT 2017.

Ngày đăng tin: 25/12/2017
BHXH huyện Nghĩa Đàn vừa tổ chức Hội nghị Đánh giá hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT; triển khai công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2018 với sự tham dự của tất cả nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn.


Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2017 và phương hướng phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2018. Đại biểu tham dự cũng đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đề xuất những ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng năm 2018. Đại diện BHXH huyện cũng đã trực tiếp trả lời những vướng mắc của đại biểu trong quá trình thực hiện công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa phương.

Đặc biệt, tại Hội nghị, BHXH huyện đã cung cấp, hướng dẫn nhân viên đại lý thu sử dụng bản mềm Excel theo dõi đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình. 
Việc sử dụng bản mềm Excel theo dõi đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình sẽ giúp nhân viên đại lý thu biết được thẻ BHYT của đối tượng sẽ hết hạn vào thời gian nào; theo đó, nhân viên đại lý sẽ trực tiếp tư vấn cho người dân để đáo hạn kịp thời. Bên cạnh đó, bản mềm còn có tác dụng theo dõi, giúp đại lý in danh sách người tham gia từng đợt theo mẫu D03-TS, tính hoa hồng cụ thể hàng tháng cho từng loại tăng mới, đáo hạn chính xác theo mẫu C17-TS, lập được mẫu 02-NA-BL bảng quyết toán biên lai đã sử dụng hàng quý và năm.
Được biết, bản mềm Execl này ra đời từ sự thay đổi của mẫu thẻ BHYT mới theo quy định của BHXH Việt Nam. Mẫu thẻ BHYT mới không ghi ngày hết hạn của thẻ BHYT, do đó, người có thẻ BHYT không biết thẻ BHYT của mình sẽ hết hạn vào thời gian nào và nhân viên đại lý thu BHYT cũng sẽ vất vả hơn trong việc quản lý, tư vấn đối tượng. Quá trình ứng dụng bản mềm sẽ cảnh báo cho đại lý đối tượng gần hết hạn thẻ trong vòng 30 ngày thì người tham gia đó sẽ hiện lên màu đỏ, khi đã nộp tiền thì người tham gia sẽ được chuyển trở lại màu bình thường.

Tại Hội nghị, các đại lý thu đã được tập huấn một số hình thức cơ bản trong truyền thông trực tiếp cũng như các kỹ năng tuyên truyền trực tiếp chính sách BHXH, BHYT. Qua Hội nghị, các đại lý hiểu rõ các hình thức truyền thông và kỹ năng tuyên truyền từ đó tuyên truyền tốt hơn đến từng người dân trên địa bàn.
 
Tính đến 30/11/2017, trên địa bàn huyện có 76 đại lý thu/ 25 xã thị trấn. Có 1.566 người người tham gia BHXH tự nguyện; 16.321 người tham gia BHYT hộ gia đình và 3.158 người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT.

Vương Đình Nhất, Phó Giám đốc BHXH huyện Nghĩa Đàn
 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm