Nghĩa Đàn: Triển khai công tác đại lý thu BHXH, BHYT; đào tạo, mở rộng mạng lưới nhân viên đại lý thu năm 2018.

Ngày đăng tin: 08/09/2018
Ngày 27/8/2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nghĩa Đàn, BHXH huyện Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018 và tổ chức đào tạo, đào tạo mới mạng lưới nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT.
Đại diện Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; cán bộ làm công tác mặt trận của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn cùng với hệ thống Đại lý thu do UBND xã giới thiệu tham dự Hội nghị.
 
Đồng chí Dương Sỹ Điền, Giám đốc BHXH huyện Nghĩa Đàn - Chủ tịch Hội đồng Đào tạo, phát biểu Khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Sỹ Điền, Giám đốc BHXH huyện Nghĩa Đàn,Chủ tịch Hội đồng Đào tạo đại lý nhấn mạnh: BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn bàn huyện vừa thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước, vừa mang lại quyền lợi thiết thực cho mỗi người dân khi tham gia. Chính vì vậy, năm 2018, cùng với việc phát huy hiệu quả hoạt động của các đại lý thu đã có, BHXH huyện tiếp tục mở rộng mạng lưới Đại lý thu BHXH, BHYT qua hệ thống cán bộ làm công tác mặt trận thuộc UBMT Tổ quốc huyện, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân huyện nhằm huy động đội ngũ hội viên cấp cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.
 Đồng chí Vương Đình Nhất, Phó Giám đốc BHXH huyện truyền tải các chuyên đề tại HN
 
Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống đại lý thu trong 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2018.
Trong 7 tháng qua, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện đạt 1.361 người, tăng 104 người so với cuối năm 2017; số người tham gia BHYT hộ gia đình là 18.119 người, tăng 1.798 người so với cuối năm 2017; số người thuộc gia đình hộ cận nghèo tham gia BHYT là 2.191 người. 

Mặc dù số người tham gia BHXH, BHYT tăng so với cuối năm 2017 nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu. Một trong những nguyên nhân, hạn chế là do: Lực lượng đại lý thu còn mỏng, chưa có kinh nghiệm, làm việc còn kiêm nhiệm, chưa có nhiều thời gian truyên truyền vận động người dân tham gia BHXH, BHYT; một số bộ phận người dân chưa nhận thức đúng về  quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHXH tự nguyện, nhất là BHYT theo hộ gia đình.

Hội nghị cũng giành thời gian thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, trong đó quy định rõ trách nhiệm của cơ quan BHXH và các đại lý thu trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Nhằm trang bị, bổ sung kiến  thức về BHXH, BHYT; nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền, vận động đến các đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho nhân viên đại lý thu, BHXH huyện cũng đã tiến hành việc đào tạo cho nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT.

Các chuyên đề trong công tác đào tạo nhân viên đại lý thu và những vướng mắc của học viên xoay quanh các nội dung được đào tạo đã được lãnh đạo BHXH huyện trình bày tại hội trường. Kết thúc khóa đào tạo, các học viên tham gia kiểm tra sát hạch thông qua hình thức trắc nghiệm với hai đề thi riêng biệt. Căn cứ kết quả kiểm tra, BHXH huyện sẽ cấp thẻ nhân viên Đại lý thu cho các học viên đủ điều kiện.

 Vương Đình Nhất, Phó Giám đốc BHXH huyện Nghĩa Đàn
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm