Quý II/2019: Toàn tỉnh tập trung cho công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT.

Ngày đăng tin: 05/04/2019
Chiều ngày 04/4/2019, BHXH tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ Quý II/2019. Đồng chí Lê Trường Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh HN
Các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Lãnh đạo phụ trách công tác thu, Tổ trưởng tổ thu tại BHXH các huyện, thành phố, thị xã; Lãnh đạo, cán bộ tổng hợp Văn phòng, các phòng nghiệp vụ tham dự Hội nghị.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã thẳng thắn nhìn lại những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quý I/2019. Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã nghe, thảo luận, cho ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế chấm điểm xếp loại đối với cán bộ chuyên quản thu; báo cáo chuyên đề về khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; kiểm soát dữ liệu thẻ BHYT và  một số lưu ý trong quá trình quản lý, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT. 

Quý I/2019, với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn đạt nhiều kết quả khả quan. 

Tính đến ngày 31/3/2019, toàn tỉnh có 2.816.774 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc là 219.603 người, tăng 6.790 người so với cùng kỳ năm 2018; số người tham gia BHXH tự nguyện là 34.978 người; tăng 4.960 người so với cùng kỳ năm 2018; số người tham gia BHYT là 2.781.796 người (trong đó có 2.724.268 đối tượng do BHXH tỉnh Nghệ An phát hành thẻ BHYT), tăng 69.472 người so với cùng kỳ năm 2018; đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 88,84% dân số; số người tham gia BH thất nghiệp là 187.988 người, tăng 4.929 người so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu toàn tỉnh đạt 1.393.307 triệu đồng, đạt 23% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, cao hơn 153.091 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệplà 352.572 triệu đồng, giảm 82.532 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018.

Toàn tỉnh đã giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho 23.107 lượt người; thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho 1.227.763 lượt người với số tiền là 784.715. 739 đồng. Tổng chi BHXH, BHTN lũy kế dự kiến đến ngày 31/3/2019 là 2.099.471 triệu đồng, tăng 9,34% so với cùng kỳ năm 2018.

Nhìn chung, các chỉ tiêu nhiệm vụ quý I/2019 đều có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2018 nhưng vẫn còn nhiều thách thức: Số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm so với cuối năm 2018; số lượt KCB BHYT tại các cơ sở KCB gia tăng ảnh hưởng lớn đến việc kiểm soát chi phí KCB BHYT.
 
Đ/c Lê Trường Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo HN
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Lê Trường Giang đã ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong quý I/2019, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục động viên, khích lệ cán bộ viên chức trong đơn vị đoàn kết, chủ động triển khai, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung cho một số nhiệm vụ trọng tâm theo thứ tự ưu tiên: Toàn ngành tập trung các giải pháp nhằm tăng cường công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất của Quý II/2019; yêu cầu Giám đốc BHXH các huyện xác định mục tiêu, xây dựng kịch bản để đôn đốc; bám sát các ngành có liên quan để thu BHYT từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo. BHXH các huyện bám sát văn bản chỉ đạo của tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, của ngành để kiểm soát, quản lý có hiệu quả chi phí KCB BHYT. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Rà soát, chuẩn bị mọi điều kiện để triển khai có hiệu quả Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam; thực hiện cấp giấy nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định mới và mở rộng công tác chi trả hương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM. Quan tâm tới công tác tuyên truyền, tập trung các hình thức đối thoại trực tiếp với người dân tại cơ sở. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phải nêu gương và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, tiến tới mục tiêu vì sự hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp./.

 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm