Tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT – Vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà

Ngày đăng tin: 25/06/2019
BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 1449/KH-BHXH ngày 21/6/2019 về việc tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2019 với chủ đề “Tham gia BHXH, BHYT - Vì An sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà”.
Theo đó, Lễ phát động tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2019 sẽ được tổ chức đồng loạt từ tỉnh đến huyện, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 30/6/2019 (Chủ nhật) với sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh Nghệ An.

Lễ phát động được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, tổ chức, chính trị xã hội, đoàn thể và của mỗi người dân trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; Phát huy tinh thần xung kích của cán bộ, viên chức, người lao động ngành BHXH từ tỉnh đến huyện trong công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và tăng cường sự phối hợp giữa BHXH và Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Để đạt được mục đích đó, Lễ phát động phải được tổ chức một cách đồng bộ từ tỉnh đến huyện; đảm bảo thiết thực, tạo được dấu ấn quan trọng, là tiền đề thúc đẩy các hoạt động thông tin, truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong tháng cao điểm (tháng 7) và thời gian tiếp theo; đảm bảo có sự gắn kết thường xuyên, chặt chẽ giữa BHXH và Bưu điện cùng cấp trong quá trình chuẩn bị, tổ chức và sau khi kết thúc Lễ phát động.

Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị và tiến độ triển khai, đảm bảo Lễ phát động được tổ chức đảm bảo yêu cầu, phát huy hiệu quả.

Tải Kế hoạch tại đây
Ngày 11/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 301-KH/UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An; trong đó quy định lấy tháng 7 hằng năm là tháng cao điểm tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là năm thứ 2 BHXH tỉnh Nghệ An chủ trì thực hiện tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Việc tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm nay là một sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động triển khai tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT mà BHXH tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể và Bưu điện tổ chức.
 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm