Thông báo về việc thay đổi địa chỉ tên miền Trang  Thông tin điện tử
Ngày đăng tin: 08/02/2018
BHXH tỉnh Nghệ An thông báo về việc thay đổi tên miền truy cập Trang Thông tin điện tử
Thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH không còn giá trị sử dụng
Thông báo lịch phát sóng Chuyên đề Vì An sinh xã hội tháng 01/2018
Thông báo niêm yết công khai Danh sách CBCCVC nâng bậc lương thường xuyên Quý IV/2017
BHXH - Tỉnh Đoàn - Đài PTTH tỉnh Nghệ An vừa tổ chức 03 Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu Luật BHYT trong HSSV tỉnh Nghệ An năm 2017 tại 03 huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳnh Lưu.
Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách công chức, viên chức nâng bậc lương thường xuyên quý III/2017
Công bố bản cập nhật Khung kế hoạch dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Số nợ tính đến ngày 31/10/2017)
Từ 10/7/2017, BHXH tỉnh Nghệ An triển khai thí điểm thực hiện thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe vào tài khoản cá nhân của người lao động.
Thông báo về việc thay đổi một số nội dung trong công tác cấp thẻ BHYT
Thông báo thời gian phát sóng Chương trình Chính sách và cuộc sống tháng 02/2017 trên sóng NTV về công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT tính đến ngày 31/8/2017
Video
Xem thêm