Thông báo về việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy BHXH tỉnh Nghệ An
Ngày đăng tin: 23/12/2019
BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 3026/TB-BHXH ngày 23/12/2019 về việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy BHXH tỉnh Nghệ An.
BHXH tỉnh Nghệ An thông báo Lịch Tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An năm 2020
BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 1078/BHXH-CĐBHXH ngày 14/5/2019 gửi các đơn vị sử dụng lao động về việc triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Thông báo Lịch tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh năm 2019
Thông báo Danh sách cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu tại Ngệ An năm 2019
Thông báo lịch phát sóng chương trình Điểm tựa tương lai trên sóng Truyền hình Nhân dân
Thông báo về việc dừng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT đối với Bệnh viện Thành An Sài Gòn
BHXH các huyện Con Cuông và Tương Dương đã thực hiện việc cấp lại thẻ BHYT cho bà con nhân dân sau lũ và thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho nhân dân
BHXH tỉnh Nghệ An chính thức vận hành Hệ thống đánh giá sự hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT.
Thời gian phát sóng Chuyên đề An sinh xã hội: Triển khai giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn
Ngày 24/1/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Chỉ thị 19-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới. Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Tân Kỳ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng vùng, miền để đưa chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đến với các tầng lớp nhân dân…
Thông báo lịch phát sóng Chuyên đề Vì An sinh xã hội số tháng 4/2018: "Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, góp phần đảm bảo an toàn quỹ BHYT và vì sức khỏe nhân dân"
BHXH - Tỉnh Đoàn - Đài PTTH tỉnh Nghệ An vừa tổ chức 03 Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu Luật BHYT trong HSSV tỉnh Nghệ An năm 2017 tại 03 huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳnh Lưu.
Video
Xem thêm