Thông báo lịch Phát sóng Phóng sự
Ngày đăng tin: 16/04/2018
Ngày 24/1/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Chỉ thị 19-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới. Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Tân Kỳ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng vùng, miền để đưa chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đến với các tầng lớp nhân dân…
BHXH tỉnh Nghệ An thông báo về việc thay đổi tên miền truy cập Trang Thông tin điện tử
Thực hiện chương trình phối hợp thông tin, truyền thông năm 2018 giữa BHXH Việt Nam và Báo Nhân dân, vừa qua, BHXH tỉnh Nghệ An và Trung tâm Truyền hình Nhân dân , Báo Nhân dân đã phối hợp xây dựng Chương trình Điểm tựa tương lai với chủ đề "Thẻ BHYT - Vật quý của người nghèo".
Cơ sở mới ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT năm 2018
BHXH - Tỉnh Đoàn - Đài PTTH tỉnh Nghệ An vừa tổ chức 03 Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu Luật BHYT trong HSSV tỉnh Nghệ An năm 2017 tại 03 huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Quỳnh Lưu.
Thông báo lịch phát sóng Chuyên đề Vì An sinh xã hội tháng 01/2018
Thông báo niêm yết công khai Danh sách CBCCVC nâng bậc lương thường xuyên Quý IV/2017
Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách công chức, viên chức nâng bậc lương thường xuyên quý III/2017
Công bố bản cập nhật Khung kế hoạch dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Số nợ tính đến ngày 31/10/2017)
Từ 10/7/2017, BHXH tỉnh Nghệ An triển khai thí điểm thực hiện thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe vào tài khoản cá nhân của người lao động.
Thông báo về việc thay đổi một số nội dung trong công tác cấp thẻ BHYT
Thông báo thời gian phát sóng Chương trình Chính sách và cuộc sống tháng 02/2017 trên sóng NTV về công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT tính đến ngày 31/8/2017
Video
Xem thêm