Thông báo về việc cấp thẻ BHYT có đủ thông tin ngày tháng năm sinh của người hưởng lương hưu

Ngày đăng tin: 05/01/2019
BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 13/BHXH-CST ngày 03/01/2018 về việc cấp thẻ BHYT có đủ thông tin ngày tháng năm sinh của người hưởng lương hưu gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an, Trung tâm Giám định BHYT và thanh tóan khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán khu vực phía Nam (gọi chung là BHXH các tỉnh) và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công văn 13/BHXH-CST nêu rõ: Căn cứ Luật BHYT số 25/2018/QH12 ngày 14/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014, Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH; BHXH tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các đơn vị. Cụ thể như sau:
 
1. Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, BHXH tỉnh Nghệ An đã rà soát và tổ chức cập nhật đầy đủ thông tin ngày tháng năm sinh của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được cấp thẻ BHYT theo quy định (sau đây gọi chung là người hưởng lương hưu), cụ thể các đối tượng có mã là “HT”, “MS”, “TB”, “XB” vào dữ liệu người tham gia BHYT bắt đầu từ ngày 25/12/2018. Đồng thời tổ chức in, bàn giao thẻ BHYT có thông tin ngày, tháng, năm sinh và theo đúng mẫu quy định tại Công văn số 3340/BHXH-ST (trên thẻ BHYT không có thông tin thời hạn cuối) cho người hưởng lương hưu trong  tháng 1/2019.
 
2. Trong quá trình thực hiện in,  bàn giao thẻ BHYT mới, có thể do những nguyên nhân như người hưởng lương hưu đang đi khám, chữa bệnh; không có mặt nơi cư trú…., dẫn đến một số trường hợp chưa kịp nhận được thẻ BHYT mới (thẻ BHYT có đầy đủ thông tin ngày, tháng, năm sinh). Để đảm bảo quyền lợi về BHYT của người hưởng lương hưu, BHXH tỉnh Nghệ An kính đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An và BHXH các tỉnh thông báo đến và đề nghị các cơ sở KCB BHYT thuộc phạm vi quản lý phối hợp kiểm tra và chấp nhận quyền lợi KCB BHYT đến hết ngày 15/02/2019 của người hưởng lương hưu có mã đối tượng là “HT”, “MS”, “TB”, “XB” trong trường  hợp cụ thể sau:
 
Trường hợp người hưởng lương hưu vẫn dùng thẻ BHYT cũ (thẻ BHYT không có thông tin ngày, tháng sinh; hoặc thẻ BHYT có thông tin thời hạn cuối) đi KCB BHYT, khi tra cứu, đối chiếu với thông tin trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống Thông tin giám định BHYT, nếu tất cả các thông tin đều khớp đúng và còn hạn sử dụng, trừ thông tin về ngày, tháng sinh (tức là trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống Thông tin giám định BHYT có thông tin về ngày tháng sinh nhưng trên thẻ BHYT không có).
 
3. Trường hợp cá biệt, thông tin về người  tham gia BHYT chỉ có năm sinh (chưa bổ sung được ngày, tháng sinh do hồ sơ, các giấy tờ tùy thân của người tham gia chỉ có năm sinh….), các đơn vị  tra cứu, đối chiếu trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống Thông tin giám định BHYT và chấp nhận quyền lợi về KCB BHYT của người tham gia theo quy định.
 
BHXH tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về BHXH tỉnh Nghệ An (qua phòng Cấp sổ thẻ, số điện thoại 02383.834.881) để phối hợp giải quyết.
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm