Thông báo về việc nâng bậc lương thường xuyên Quý III/2017 đối với CBCCVC

Ngày đăng tin: 23/10/2017
Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách công chức, viên chức nâng bậc lương thường xuyên quý III/2017
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm