Thông báo về việc nâng bậc lương thường xuyên Quý IV/2017 đối với CBCCVC

Ngày đăng tin: 11/12/2017
Thông báo niêm yết công khai Danh sách CBCCVC nâng bậc lương thường xuyên Quý IV/2017
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm