Thông báo về việc thay đổi một số nội dung trong công tác cấp thẻ BHYT

Ngày đăng tin: 06/10/2017
Thông báo về việc thay đổi một số nội dung trong công tác cấp thẻ BHYT
Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệ, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH; kể từ ngày 01/9/2017, công tác cấp thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một số nội dung thay đổi như sau:
 
1. Thông tin in trên thẻ BHYT theo mẫu mới:
 
- Thay thế từ “Số:” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số”.
                                                        
Ví dụ: Thẻ trước đây in: “Số:       HT    2     40   4018114710  ” , nay được in là “Mã số:   HT    2    40   4018114710" 
 
2. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Chỉ in “Giá trị sử dụng: Từ ngày………../……../……..”
 
Ví dụ: Thẻ trước đây in: “ Thời hạn sử dụng: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2020”, nay được in là: “Giá trị sử dụng: Từ ngày 01/01/2017”.
 
3. Thẻ BHYT đã cấp mà chưa được đổi, cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được đổi, cấp lại.
 
BHXH tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An biết để phối hợp thực hiện.
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm