Thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Hưng Nguyên: Những chuyển biến tích cực

Ngày đăng tin: 21/02/2019
Năm 2018, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã có những chuyển biến tích cực.


Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT của các cấp ủy đảng, chính quyền được tăng cường; sự phối hợp giữa các ngành, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trên địa bàn ngày càng đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả.

Năm 2018,  UBND huyện đã tổ chức các cuộc họp nhằm chấn chỉnh, đôn đốc Giám đốc, kế toán đơn vị nợ đóng BHXH từ 3 tháng trở lên trên địa bàn thực hiện nghiêm túc Luật BHXH, BHYT, Luật Lao động và Chỉ thị số 02/CT-UBND của UBND tỉnh Nghệ An; Tổ chức tập huấn cho UBND các xã và bưu điện huyện về việc triển khai rà soát hoàn thiện dữ liệu thông tin hộ gia đình và lập danh sách người tham gia BHYT. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các ngành có liên quan trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với BHXH huyện triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện bằng hệ thống văn bản và điều hành.

BHXH huyện đã ký chương trình phối hợp với 9 phòng, ban, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trên địa bàn huyện: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động huyện, Chi cục Thuế, Chi cục Thi hành án, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Kế hoạch Tài chính huyện. 
 
Một buổi tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT tại xã Hưng Tân
Thông qua việc thực hiện các chương trình phối hợp, ý thức, trách nhiệm của các ngành được nâng lên rõ rệt, từ đó vào cuộc tích cực hơn, thường xuyên hơn trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. BHXH huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, Bưu điện tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT tại 22 xã, thị trấn.  Phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ công đoàn các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Lãnh đạo UBND các xã có trường học đóng trên địa bàn xã kiểm tra, đôn đốc tìm nguyên nhân và phương án để nâng tỷ lệ tham gia BHYT học sinh tại các trường đang có tỷ lệ học sinh tham gia thấp. BHXH huyện cũng đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Nguyên, phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện hỗ trợ 1.119 thẻ BHYT cho gia đình cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn v.v.

Sự chỉ đạo kịp thời của cấp ủy chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các phòng, ban ngành đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ về BHXH, BHYT được giao; thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện nhà.

Năm 2018 số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 138.634 triệu đồng BHXH, BHYT, BHTN đạt 102,00% kế hoạch giao, tăng 20.823 triệu đồng, tương ứng tăng 17,67% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó thu BHXH tự nguyện: 6.248 triệu đồng đạt 126,2,% chỉ tiêu giao. 

Số người tham gia BHXH tự nguyện: 1.513 người, đạt 121,04% kế hoạch giao, tăng 51,30% so với cùng kỳ năm 2017. Số người tham gia BHYT: 87.665 người, trong đó có 19.221 người tham gia BHYT theo Hộ gia đình, đạt 101,88% kế hoạch được giao, tăng 9,60% so với cùng kỳ năm 2017. 

Từ những kết quả đã đạt được, năm 2019, BHXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc chỉ đạo các tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT trong đó chú trọng công tác phát triển, tăng tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT; giải quyết đầy đủ, kịp thời, chính xác các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người tham gia. Tiếp tục đổi mới về phong cách, tác phong, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

                     Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc BHXH huyện Hưng Nguyên
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm