Thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Nguyên: Nhiều kết quả khả quan.

Ngày đăng tin: 17/09/2019
Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Quế Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh làm Trưởng đoàn đã có kết luận về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Theo đó, trong thời gian qua, công tác thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả khả quan.
Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thường xuyên được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp các ngành đã tích cực trong việc triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ngày càng tăng, các chế độ, chính sách BHXH, BHYT được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Ngay sau khi có Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020”, Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 28/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 -2020”, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An” và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách BHXH; Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã thực sự vào cuộc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền sâu rộng nội dung các Nghị quyết của Trung ương của tỉnh bằng nhiều hình thức như: thông qua bản tin nội bộ, cổng thông tin điện tử huyện, Hội nghị báo cáo viên, Hội nghị giao ban Bí thư, Chủ tịch xã, thị, tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, tuyên truyền trong sinh hoạt Chi bộ, qua hệ thống Đài truyền thanh, truyền hình và hệ
thống truyền thanh các xã, thị trấn...

BHXH huyện Hưng Nguyên tuyên truyền trực tiếp tại các khu chợ
 
Đoàn kiểm tra ghi nhận những nỗ lực của BHXH huyện trong công tác thu, mở rộng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng nhiều năm liên tục, BHXH huyện Hưng Nguyên đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Từ năm 2017 đến 31/7/2019, toàn huyện đã tăng mới 98 đơn vị sử dụng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động; số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp không ngừng được mở rộng. Tính đến ngày 31/7/2019, số người tham gia BHXH trên địa bàn huyện là 6.921 người, tăng 2109 người so với cuối năm 2017, số người tham gia BHYT là 90.474 người, tăng 10.072 người so với cuối năm 2017, số người tham gia BH thất nghiệp là 3.564 người, tăng 639 người so với cuối năm 2017.

Bên cạnh việc thường xuyên báo cáo, tranh thủ sự lãnh đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, với chức năng là đơn vị thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, BHXH huyện Hưng Nguyên chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, Bưu điện tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT đến tận cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người sử dụng lao động, người lao động trong các thành phần kinh tế, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn. BHXH huyện cũng đã thường xuyên công khai các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT theo đúng quy định; tất cả các hồ sơ đều đảm bảo thành phần, thời gian thực hiện, đặc biệt có một số thủ tục hành chính được giảm thời gian thực hiện so với luật định.

Kết luận của Đoàn kiểm tra cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thi hành pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn huyện; đồng thời kiến nghị UBND huyện trong thời gian tới chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác vận động người dân tham gia BHYT, tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, đảm bảo quyền lợi cho người lao động…

Thái Bình – Trưởng phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ
 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm