Danh sách mẫu dấu, chữ ký của các cơ sở khám chữa bệnh năm 2019
Ngày đăng tin: 26/12/2018
Danh sách mẫu dấu, chữ ký của các cơ sở khám chữa bệnh năm 2019
Để thuận tiện cho người dân tra cứu địa điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh Nghệ An xin hướng dẫn cách tra cứu địa điểm chi trả như sau:
Hỗ trợ người dân tra cứu trực tuyến Quá trình tham gia BHXH, giá trị sử dụng thẻ BHYT
Danh sách người có chứng chỉ hành nghề được phân công ký Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH
Video
Xem thêm