Trách nhiệm của các cơ sở trường học trong việc triển khai BHYT HSSV năm học 2019-2020

Ngày đăng tin: 06/09/2019
Nhằm đạt mục tiêu 100% HSSV trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT năm học 2019-2020, ngày 29/8/2019, Liên ngành Giáo dục và Đào tạo – BHXH tỉnh – Tỉnh Đoàn Nghệ An đã ban hành công văn số 2176/LN-BHXH-GD&ĐT-TĐ về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2019-2020.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức và vận động HSSV tham gia BHYT là trách nhiệm của các nhà trường
 
Ngoài việc hướng dẫn rõ các nội dung cụ thể về mức đóng, phương thức đóng, công tác thu, thời hạn thẻ BHYT đối với các nhóm đối tượng HSSV; sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và hỗ trợ Đại lý thu; yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, BHXH tỉnh, Tỉnh Đoàn trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình thực hiện tốt công tác BHYT HSSV năm học 2019-2020; Liên ngành còn quy định rõ trách nhiệm của các cơ sở trường học trên địa bàn tỉnh đối với nhiệm vụ quan trọng này.
Theo đó, năm học 2019-2020, các cơ sở trường học có trách nhiệm:
- Phối hợp với cơ quan BHXH đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách BHYT HSSV thông qua các hình thức: Thực hiện sao, gửi bản Thông báo kèm theo công văn Liên ngành số 2176/LN-GD&ĐT-BHXH-TĐ ngày 29/8/2019 đến với mọi giáo viên, cán bộ và đông đảo phụ huynh HSSV của nhà trường; tuyên truyền trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như: Tờ rơi công tác đoàn, website, trang thông tin điện tử, các bản tin tại các khoa của nhà trường; tổ chức sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng, trong các tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học; lồng ghép các nội dung sinh hoạt Đoàn - Hội - Đội với phổ biến Luật BHYT trong HSSV các trường.
- Phối hợp tốt với phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ quan BHXH trên địa bàn trong triển khai thực hiện BHYT HSSV và công tác y tế học đường.
- Trên cơ sở dữ liệu danh sách HSSV tham gia BHYT trong năm do cơ quan BHXH chuyển đến, vận động các em tiếp tục tham gia; tiến hành rà soát với số HSSV đăng ký tham gia BHYT năm học mới; giữ nguyên các thông tin đối với những HSSV đã tham gia BHYT trong năm học trước (chỉ thay đổi địa chỉ do lên lớp hoặc đề nghị thay đổi thông tin do trước đây bị sai lệch). Nhà trường hoàn thiện hồ sơ (dữ liệu và văn bản) chuyển cơ quan BHXH theo đúng thành phần quy định.
- Ngay từ đầu năm, nhà trường thống kê, lập danh sách số HSSV tham gia BHYT (bao gồm cả đối tượng HSSV tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác) gửi cơ quan BHXH.
- Thực hiện in, phát hành kịp thời thẻ HSSV có dán ảnh cho tất cả HSSV của nhà trường từ đầu năm học. Thẻ HSSV có dán ảnh là giấy tờ tùy thân hợp lệ xuất trình kèm theo thẻ BHYT khi các em đi KCB tại các cơ sở y tế.
- Tổ chức thu tiền đóng BHYT của HSSV (phần thuộc trách nhiệm đóng của HSSV) và nộp số tiền đã thu cho cơ quan BHXH theo quy định. Nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH và phát thẻ kịp thời cho HSSV.
- Thông báo cho HSSV về thời hạn sử dụng của thẻ BHYT khi  nhận được Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS) do cơ quan BHXH chuyển đến và hướng dẫn tra cứu thời hạn sử dụng của thẻ BHYT.
- Có trách nhiệm thông báo cho HSSV, phụ huynh biết về việc chỉ in thẻ BHYT cho sinh viên mới nhập học, học sinh mới vào lớp 1 và HSSV có thay đổi thông tin cá nhân. Còn đối với HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH khi tiếp tục tham gia chỉ thực hiện thu tiền nhưng không cấp lại thẻ BHYT, thẻ BHYT đã in vẫn tiếp tục sử dụng.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên nhà trường; Xây dựng tiêu chí kế hoạch phát triển BHYT tại mỗi trường học, tổ chức thực hiện các giải pháp liên quan đến mở rộng BHYT đối với HSSV theo quy định.
- Riêng đối với cấp học tiểu học, nhà trường có trách nhiệm vận động, hướng dẫn các em học sinh lớp 1 và phụ huynh đăng ký tham gia ngay từ thời điểm nhập học, để đảm bảo quyền lợi cho các em được tham gia BHYT liên tục từ đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi đến đối tượng là học sinh./.
Tải Liên ngành số 2176/LN-GD&ĐT-BHXH-TĐ tại đây

Hải Yến
 
 
 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm