Tương Dương: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng tin: 21/09/2017
Huyện ủy Tương Dương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. Đồng chí Phạm Trọng Hoàng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị. 

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đón tiếp các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực HĐND, UBND huyện; đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham gia BHXH trên địa bàn.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, BHXH tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện, các ngành chức năng, các tổ chức cơ sở Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường công tác lãnh đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, người lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT.

Nhận thức của hệ thống chính trị các cấp, lãnh đạo các ngành về chính sách BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được được nâng lên rõ rệt. Công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH với các phòng, ban, ngành trên địa bàn ngày càng chặt chẽ, phát huy hiệu quả. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện tăng dần qua các năm.

6 tháng đầu năm 2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 3.320 người, tăng 148 người so với cùng kỳ năm 2016, tăng 203 người so với cuối năm 2015, tăng 271 người so với cuối năm 2014, tăng 205 người so với cuối năm 2013; Số người tham gia BHYT là 70.649 người, giảm 231 người so với cùng kỳ năm 2016, tăng 1.202 người so với cuối năm 2015, tăng 1.292 người so với cuối năm 2014, tăng 1.466 người so với cuối năm 2013.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bên cạnh việc biểu dương những thành tích về công tác BHXH, BHYT đã đạt được trong 5 năm qua, đồng chí Phạm Trọng Hoàng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Công tác cấp thẻ BHYT còn nhiều sai sót; tình trạng nợ BHXH vẫn còn xảy ra tại nhiều đơn vị. Thay mặt Lãnh đạo huyện, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong thời gian tới cần xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng cần phải tập trung chỉ đạo. Đồng thời thống nhất những nhiệm vụ, đề xuất trong việc thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra trong những năm tiếp theo.

Văn Thuận – BHXH huyện Tương Dương
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm