Vận hành Hệ thống đánh giá sự hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp

Ngày đăng tin: 15/08/2018
BHXH tỉnh Nghệ An chính thức vận hành Hệ thống đánh giá sự hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT.
Thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Đề cương Đề án mẫu thực hiện cải cách hành chính (CCHC) Nghệ An giai đoạn 2018-2020, một số giải pháp cụ thể năm 2018; BHXH tỉnh Nghệ An đã ban hành Đề án thực hiện CCHC ngành BHXH tỉnh giai đoạn 2018-2020, những giải pháp cụ thể năm 2018.

Nhằm đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Nghệ An “thân thiện”, “trách nhiệm”, ngày càng chuyên nghiệp về phong cách làm việc, chú trọng lấy đơn vị sử dụng lao động, người tham gia, thụ hưởng chính sách làm trung tâm phục vụ; bên cạnh hệ thông Kios điện tử và điện thoại đường dây nóng (0238.86.89.333), từ tháng 7/2018, BHXH tỉnh Nghệ An triển khai vận hành Hệ thống đánh giá sự hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT tại địa chỉ http://sipas.nghean.bhxh.gov.vn hoặc có thể truy cập từ liên kết trên Trang Thông tin điện tử của BHXH tỉnh tại địa chỉ http://nghean.bhxh.gov.vn.

Với tinh thần cầu thị để phát triển, BHXH tỉnh Nghệ An mong muốn nhận được ngày càng nhiều hơn những thông tin, ý kiến góp ý để ngành BHXH tỉnh nhà ngày một hoàn thiện, đảm bảo thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHXH, BHYT cho nhân dân và người lao động.

BHXH tỉnh Nghệ An
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm