Yên Thành: Kiểm tra các trường học tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế còn thấp

Ngày đăng tin: 24/04/2018
Nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, theo ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Yên Thành, vừa qua, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Thành đã phối hợp với một số ngành liên quan kiểm tra tại các xã có 11 trường có học sinh tham gia BHYT còn thấp như: Bảo Thành, Mã Thành, Khánh Thành, Đô Thành, Vĩnh Thành và Thọ Thành.

Kiểm tra công tác triển khai BHYT HS tại xã Bảo Thành
Kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế còn thấp là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thường xuyên, sâu sát; sự phối kết hợp giữa các bộ phận, các ngành liên quan ở địa phương chưa thực sự nhịp nhàng; nhận thức của phụ huynh học sinh chưa cao. Đặc biệt tại một số trường học, Ban Giám hiệu nhà trường chưa thực sự quan tâm, thiếu sâu sát trong việc tổ chức thực hiện chính sách này tại đơn vị. 

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác đã đề ra một số giải pháp để khắc phục tình trạng trên, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác BHXH-BHYT trong tình hình mới; Công văn số 6531/UBND-VX ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh và Công văn số 281/UBND-BHXH ngày 13/3/2018 của UBND huyện về việc đôn đốc thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018; đồng thời giao trách nhiệm cho lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các trường học đến ngày 31/5/2018 có trên 90% học sinh tham gia BHYT.

Hoàng Thị Chín – Giám đốc BHXH Yên Thành  
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm